Wijkkrant Paasberg-Wellenstein

De wijkkrant verschijnt elk kwartaal. De wijkkrant bevat onder meer achtergrondinformatie bij actuele ontwikkelingen in onze wijk, vaste columns, informatie vanuit de gemeente, Bronbeeknieuws en reportages van activiteiten.

Kopij wijkkrant
Aanleveren persberichten, ideeën voor onderwerpen of zelf schrijven? Neem contact op met de redactie van de wijkkrant Paasberg-Wellenstein, via wijkkrant@paasberg-wellenstein.nl of Vondellaan 79.

Inleverdata kopij: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december

Wijkkrant niet ontvangen?
Heeft u de wijkkrant niet ontvangen, neem dan contact op met de redactie via wijkkrant@paasberg-wellenstein.nl of doe een briefje in de brievenbus van Vondellaan 79.

De redactie bestaat uit:  Cees en Petra de Kramer, Hans de Leeuw en Eric Derksen (vormgeving en opmaak).

Adverteren in de wijkkrant?
De kosten van een advertentie voor een halve pagina (4x per jaar) is 110 euro en voor een hele pagina 150 euro. U kunt tussentijds opzeggen, ook halverwege een lopend jaar. Betaling is achteraf per jaar.

Mail de advertentie in pdf, jpg of Word naar wijkkrant@paasberg-wellenstein.nl en voor de facturering stuurt u de adresgegevens naar penningmeester-paasberg-wellenstein@outlook.com De voorkeur bij selectie zal liggen op advertenties van bedrijven of organisaties binnen onze wijk of in aangrenzende wijken. De oplage is 925 stuks.

De wijkkrant verschijnt in kleur op A5 formaat: hou daarom rekening met de lettergrootte en gebruik niet te veel tekst zodat het goed leesbaar is. En voor de betere zichtbaarheid is een kleurenafbeelding aan te raden.

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein