Buurtpreventie Paasberg-Wellenstein


Wat doet het team Buurtpreventie en Veiligheid (BPV)?
In samenwerking met de politie trachten we de veiligheid in de wijk te verhogen. We bestaan uit een groep van bijna 30 straatcontactpersonen (verdeeld in 8 units) en een kerngroep. Op 4 bijeenkomsten per jaar worden ontwikkelingen op gebied van veiligheid besproken en initiatieven uitgewerkt in een actieplan.

Alerts
Zaken als inbraken en verdachte situaties worden als alert gemeld in de what’sapp-alertgroep van de straatcontactpersonen. Deze personen maken de afweging om dit alert in de eigen straat-whatsappgroep door te sturen en de kerngroep neemt zo nodig initiatief dit ook via Nextdoor te verspreiden.

Knelpunten in de wijk
Wijkbewoners van de wijk Paasberg-Wellenstein kunnen via hun straatcontactpersoon knelpunten op het gebied van de veiligheid aandragen. Hiervoor zoekt de kerngroep naar oplossingen zo nodig in samenwerking met de wijkagent. Indien gewenst kunnen de straatcontactpersonen immateriële hulp bieden na een inbraak, oplichting e.d.

Informatie
Naast informatie op deze website plaatsen we berichten in de wijkkrant Paasberg-Wellenstein zoals de overtredingen en delicten in deze buurt in een bepaalde periode en tips op het gebied van veiligheid in de woonomgeving.

Heeft u vragen?
U kunt hiervoor terecht bij de kerngroepleden en bij uw straatcontactpersoon. Via de kerngroep kunt u opvragen wie uw straatcontactpersoon is.

Download de Informatiefolder BPV (2018) Vul hierop gegevens in van uw eigen straatcontactpersoon.

Belangrijk
Wijkbewoners blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de veiligheid qua preventie en handelen in acute situaties.

Wijkagenten Nicole Schipper, Erik Hortensius en Joke Bartelink zijn te bereiken via 0900 8844 of
nicole.schipper@politie.nl, erik.hortensius@politie.nl en joke.bartelink@politie.nl

Spreekuur: dinsdag 18.00 tot 20.00 uur op de wijkpost in de Geitenkamp (MFC, Bonte Wetering 89)

Ook te bereiken via het contactformulier op de website van de politie.

Tips criminaliteitspreventie:
Gebruik van noodnummer 112 (bij spoed)

 

Op de website van de politie zijn tips te vinden over verschillende thema's:
- babbeltruc
- burenruzie
- internetoplichting
- lekken van naaktfoto's
- senioren en veiligheid
- vuurwerk

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein