Historie

Wijk en buurt

Oude films over de Paasberg via YouTube (Paradijs Paasberg, samengesteld door Leo Feijten)

Geschiedenis van park Sacré Coeur (gepubliceerd in Wijkkrant 2022-nr. 4)

Tot in het eerste kwart van de 19e eeuw lag Arnhem nog geheel binnen de wallen, de stadsmuren, dus tussen de stuwwal van de Veluwezoom en de rivier. In 1829 krijgt Arnhem toestemming om zijn verdedigingswerken te ontmantelen en komen de singels ervoor in de plaats. Want voor de noodzakelijke uitbreiding worden de stadswallen als knellend ervaren. De eerste uitbreiding wordt gezocht in de richting van Velp. Daar is de meeste ruimte. Het pas verworven Sonsbeek wil men liever niet opofferen aan de stadsuitbreiding. Dit grote park komt vanaf die tijd als een groene scheg de bebouwing binnen dringen. En daarmee wordt die situatie ook voor de toekomst richting-gevend: Arnhem gaat er uitzien als een hand met vingers, en de ruimte ertussen, de lobben, uit het groen van de parken en van de naar buiten lopende wegen en spoorwegen. Op de tekening is dat goed te zien. Onze wijk plus de Geitenkamp liggen in vinger 3.

De groene lobben worden gevormd door park Angerenstein en Bronbeek. Onze wijk ontstond na de Eerste Wereldoorlog. Toen kwam de tuinstadfilosofie op: wijken bouwen voor middenstanders waarin het aangenaam wonen is, dus ruim opgezet en met veel openbaar groen. Arnhem telt meerdere van deze wijken. Een halfstedelijk woonmilieu noemt men dat tegenwoordig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze buurt ligt op een stuwwal, de Paasberg.
Mooi is te zien hoe de A12 er doorheen snijdt en hoe deze over de Velperweg gaat.

De wijk de Paasberg op de zuidelijke rand van Veluwse stuwwal. Stuwwallen zijn uniek voor Nederland en Europa. Ook bijzonder zijn de sprengenbeken, de door mensen gegraven beken, op de randen van de stuwwal. Langs de beken stonden ooit watermolens, die gebruikt werden voor de papierindustrie, houtzagerijen of wasserijen. De Beek op de Paasberg ís een sprengenbeek.

Het dal waardoor de beek loopt, is een smeltwaterdal, ontstaan tijdens de ijstijden. De spreng van de beek ligt langs de Rosendaalseweg, vlak bij de A12 als een weinig opvallende vijver. Het water in de beek is helder en schoon grondwater, wat voor bijzondere ecologische omstandigheden zorgt. De beek vervolgt zijn loop door een afwisselende omgeving: langs de groenste speelplek van Arnhem, een sportcomplex, een ecologisch waardevol bronbosje en door park Angerenstein waar hij aansluit bij de zogenaamde Julianabeek. Eigenlijk is het een bekenstelsel en stroomt het verder door de tuinen van de huizen aan de Julianalaan. Meer informatie over deze door bewoners aangelegde Julianabeek vind je op de website van  Historie Angerenstein.

Informatie over beken in Angerenstein en de Beek op de Paasberg kun je eveneens vinden op de website van Historie Angerenstein.

Overzichtstekening

 


  

Archeologie van de wijk

Oorlogsschade II (Wijkkrant 2024-1)

Oorlogsschade I (Wijkkrant 2023-4)

Kookt electrisch (Wijkkrant 2023-3)

Tuinafscheidingen (Wijkkrant 2023-2)

Aanwijzers (Wijkkrant 2023-1)

De oudste gebouwen II (Wijkkrant 2022-4)

De oudste gebouwen I (Wijkkrant 2022-3)

Tram- en trolleybusmasten II (Wijkkrant 2022-2)

Tram- en trolleybusmasten I (Wijkkrant 2022-1)

Straatnaambordjes (Wijkkrant 2021-4)

Putdeksels (Wijkkrant 2021-3)

Grenspalen (Wijkkrant 2021-2)

De bomen in de wijk II Wijkkrant 2021-1 

De bomen in de wijk I Wijkkrant 2020-4

Hectometerpaaltjes Wijkkrant 2020-3

 

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein