Wat doet de wijkvereniging

Het ontstaan van de wijkvereniging

De wijkvereniging is per notariele akte opgericht op 30 oktober 1980. De doelstelling van de wijkvereniging:

  • het coordineren van sociale en culturele activiteiten waarvoor onderlinge afstemming is vereist
  • het tegenover derden behartigen en bevorderen van wijkbelangen op sociaal en cultureel gebied, die de leefbaarheid en het welzijn bevorderen en waarbij, voor zover mogelijk en nodig, steeds overlegd wordt met de belangen behartigende organisaties
  • steun verlenen aan derden
  • het steunen van nieuwe initiatieven op sociaal en cultureel terrein, die binnen de wijk ontstaan en de leefbaarheid en welzijn ten goede komen, c.q. zelf dit soort initiatieven nemen en aanmoedigen
  • het bepleiten van maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en leefbaarheid van de wijk.

Een belangrijk aandachtspunt in de beginjaren was de kwestie van erfpacht. Er waren toen nog relatief veel woningen met erfpacht en binnen de wijkvereniging werd samengewerkt om de belangen van bewoners met erfpacht op hun woning zo goed mogelijk te behartigen.

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein