Bouwplannen Insula Dei

Eind 2020 diende de RK Stichting Beheer Insula Dei bij de gemeente Arnhem een omgevingsvergunning in voor het bouwen van een nieuw complex met 36 (luxe)appartementen voor bejaarden op hun landgoed. In het ingediende ‘Masterplan landgoed Rennen Enk’ en de bijlagen zijn de plannen voor het 9 meter hoge gebouw met ondergrondse parkeergarage plus omliggende parkeerplaatsen gedetailleerd en concreet uitgewerkt.

Verontruste bewoners van de Roemer Visscherstraat, scholen en buurinstellingen en initiatiefgroep Park Beek op de Paasberg hebben naar de gemeente en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) hun zienswijzen gestuurd waarin zij hun zorgen uitspreken maar ook alternatieven worden aangereikt.

Hieronder de links naar de betreffende stukken:

Advies Veilig Verkeer Nederland over bouwplannen (09 01 2023)

Brief Bewonersgroep Nieuwbouw Insula Dei aan D66 (14 03 2022)

Schouw bewonersgroep betreffende vooringang bouwlocatie (20 01 2022)

Concept verkeersplan nieuwbouwplannen Insula Dei  (25 10 2021)

Brief aan gemeente (wethouders) Initiatiefgroep Park Beek op de Paasberg (03 09 2021)
Bijlagen:
Bijl. 1a Zienswijze bewoners Roemer Visscherstraat (mrt 2021)
Bijl. 1b Zienswijze bewoners Roemer Visscherstraat (06 04 2021)
Bijl. 2 Reactie scholen en buurinstellingen aan ODRA (21 04 2021)
Bijl. 3 Ppt-presentatie Park Beek op de Paasberg - naar een klimaatbestendige Groene Wig

Masterplan Rennen Enk (juni 2019)

Media:
CDA Arnhem: ‘Verkeersplan Insula Dei brengt kinderen en omwonenden in gevaar’ Arnhemse Koerier (25-11-2021)

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein