Wijkprofielen Arnhem en wijkactieplan

Op de website van de gemeente Arnhem staan de recentst bekende gegevens van de wijk Velperweg e.o. over wonen, bevolkingssamenstelling e.d., waar de Paasberg en Wellenstein onder valt.

Het team Leefomgeving is verantwoordelijk voor de budgetten voor de wijken. De gemaakte plannen zijn terug te vinden in de wijkprogramma's. Klik hier voor het Wijkprogramma Arnhem Noord-Oost 2019.

De artikelen Hoogteverkenningen van Rob Henneman over de watersituatie in onze wijk zijn in de wijkkranten nr 4 van 2014 en nr. 1 van 2015 geplaatst. Hieronder zijn ze in volledige versie digitaal te raadplegen. In deze bijdragen gedetailleerde digitale hoogtebeelden en grondwaterkaarten met een nadere uitleg ervan.

Hoogteverkenningen-I

Hoogteverkenningen-II

 

Perspectiefnota 2016-2019 van de gemeente Arnhem met de voorstellen over de veranderende wijkaanpak (april 2015)

Koersdocument Arnhem 2040 uit juli 2020 laat zien waar we als stad vandaan komen en voor welke uitdagingen de leefomgeving van Arnhem nu staat. Dat is de basis voor de gesprekken met Arnhemmers en de Omgevingsvisie.

 

Feiten en cijfers

 

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein