Wijkprofielen Arnhem en wijkactieplan

Op de website van de gemeente Arnhem staan de recentst bekende gegevens van Arnhem als geheel en per wijk over wonen, bevolkingssamenstelling e.d. Velperweg e.o. is de wijk waar de Paasberg en Wellenstein onder valt.

Arnhemse Leefbare Wijken Monitor (ALW)

De gemeente Arnhem monitort sinds 2001 tweejaarlijks de veiligheid, leefbaarheid en welzijn in de Arnhemse wijken. Het onderzoek is in 2021 uitgevoerd. Ga voor de hoofdrapportage, de rapportages en cijfers per wijk naar de site van ALW. De wijkrapportage van Velperweg e.o. vind je hier.

Het Koersdocument Arnhem 2040 uit juli 2020 laat zien waar Arnhem vandaan komen en voor welke uitdagingen de leefomgeving van Arnhem nu staat. Dat is de basis voor de gesprekken met Arnhemmers en de Omgevingsvisie.

De artikelen Hoogteverkenningen van Rob Henneman over de watersituatie in onze wijk zijn in de wijkkranten nr 4 van 2014 en nr. 1 van 2015 geplaatst. Hieronder zijn ze in volledige versie digitaal te raadplegen. In deze bijdragen gedetailleerde digitale hoogtebeelden en grondwaterkaarten met een nadere uitleg ervan.

Hoogteverkenningen-I

Hoogteverkenningen-II

 

Feiten en cijfers

 

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein