Home >>  Activiteiten >> Vossenjacht/WhatsApp Tocht

Vossenjacht

Vossenjacht op de Paasberg 2022

Wederom een geslaagde activiteit! We zijn blij als werkgroep dat het weer erg leuk was. Zondag 12 juni konden we veel blije kinderen en blije ouders verwelkomen die op jacht gingen naar de vossen.

Zoals ieder jaar is het voor ons als werkgroep weer spannend hoeveel kinderen en hun ouders op onze activiteiten afkomen. Dit jaar helemaal omdat er veel georganiseerd werd. Zowel door andere wijken, het festivalseizoen dat is losgebarsten, toernooien op sportclubs etc. Menig agenda van iedere ouder lijkt goed gevuld te zijn. Hoe mooi is het dan dat we dit keer wederom meer dan 100 kinderen hebben mogen verwelkomen! (Telling geschiedt door onafhankelijke ijsjesuitdeler bij de tent)

Ook dit jaar weer veel dank aan de vrijwilligers die als vos hebben meegedaan. En die ook dit jaar weer hun best hebben gedaan om zichtbaar en onzichtbaar zich in de wijk te vertonen. Dank aan de stoere vossenjagers die het aandurfden om de vossen aan te spreken of zelfs staande te houden!  Om jullie nog weer deelgenoot te maken van deze leuke dag hierbij nog een korte fotoimpressie!

Werkgroep Sport- en Kinderactiviteiten

Klik hier voor de foto's van dit jaar

 


 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein