Renaissance van de Velperweg

De Velperweg wordt vanaf 2024 heringericht. Het was vroeger een statige laan, grenzend aan monumentale landgoederen. In de loop van de jaren is die laan veranderd in een brede weg met smalle fietsstroken en weinig groen. Met de 'Renaissance van de Velperweg' komt het groene karakter van vroeger weer terug en wordt de weg veiliger.

Samen met omwonenden van de Velperweg is een schetsontwerp gemaakt. Het voorlopige ontwerp wordt nu omgezet in een definitief ontwerp. Ook worden voorbereidingen gedaan en vergunningen aangevraagd. De uitvoering volgt in het eerste kwartaal van 2024. 

Op de website van de gemeente Arnhem vind je informatie over het ontwerp, een video over hoe de Velperweg er in de toekomst uit moet gaat zien en overige informatie.

Via nieuwsbrieven van de gemeente en de wijkkrant worden de nieuwste ontwikkelingen gedeeld. Hieronder de pdf's van de afgelopen nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief juni 2023

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein