Beek op de Paasberg

Op deze pagina komt documentatie en informatie over het project Park Beek op de Paasberg. De beek die nu nog ondergronds loopt. Een werkgroep wil deze waterstroom bovengronds maken en een park ervan maken met als einddoel: een klimaatbestendig Park ‘Beek op de Paasberg’ voor iedereen!

De werkgroep vanuit de wijkvereniging Paasberg-Wellenstein en initiatiefgroep Beek op de Paasberg bestaat uit:

Lars Birkholz            l_birkholz@hotmail.com

Lizette Boomgaard    lizetteboomgaard@gmail.com

Els Broekman           els.broekman198@gmail.com

Henk de Hartog        hendrikdehartog@gmail.com    

Rob Hennemann       grhennemann@kpnmail.nl  

Arjan Kool                arjankool@upcmail.nl

Caroline Rijnbeek      caroline.rijnbeek@me.com

 

Achtergrondinformatie:

Bevindingenrapportage Beek op de Paasberg (30-03-2023)

Park Beek op de Paasberg A

Park Beek op de Paasberg B

Beek op de Paasberg-toelichting (dec. 2017)

 

Brief College B&W aan gemeenteraad over Beek op de Paasberg dd 16-04-2019 (ingebracht bij debat gemeenteraad dd 12-06-2019)

Presentatie Visie Beek op de Paasberg tbv gemeenteraad dd 12-06-2019

Presentatie Verkenning en Visie Beekdal (21-11-2018)

Samenvatting presentatie Visie Beek op de Paasberg (23-05-2018)

Brief wijkvereniging aan GroenLinks en andere partijen over Ontwikkeling visie Beekdal (27-03-2018)

Brief bestuur wijkvereniging aan BenW over Beekdal (20-06-2017)

Historische Beekdalwandeling uit 1661

(ingekorte versie geplaatst in Wijkkrant 2021-1)

Historische wandeling dl 2 (door dal van de Bonte Weteringh)

(ingekorte versie geplaatst in Wijkkrant 2022-1)

Het Elzenbroekbos door Koos van Zomeren
(ingekorte versie geplaatst in Wijkkrant 2023-4)

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein