Samenstelling bestuur

 

Voorzitter Ellis Knegt  
Secretaris Charlot Sanders  
Penningmeester Derek Hooyman  
Bestuurslid algemeen Dagmar ten Broek ; Hans de Leeuw  

Het bestuur vergadert ca 6 keer per jaar. De notulen van deze vergaderingen zijn op verzoek door de leden op te vragen via het mailadres van het bestuur. 

Voor algemene vragen over de wijkvereniging, haar activiteiten en vragen/opmerkingen in het algemeen en zaken met betrekking tot lidmaatschap van de wijkvereniging (aanmeldingen, mutaties en afmeldingen), kunt u een e-mail sturen naar: bestuur-paasberg-wellenstein@outlook.com

Advertentietarieven voor de wijkkrant kunt u hier vinden. Als er nog onduidelijkheden zijn kunt u een mail sturen naar Derek Hooyman, penningmeester: penningmeester-paasberg-wellenstein@outlook.com

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Het bestuur van de wijkvereniging heeft voor het voeren van het ledenregister een reglement opgesteld:
AVG Reglement wijkvereniging​

Notulen ALV

Notulen Algemene Ledenvergadering 29 februari 2024 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 30 maart 2023 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 20 april 2022 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 20 mei 2021 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 18 juni 2020 (PDF)

Notulen extra Algemene Leden Vergadering 28 mei 2019 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 18 april 2019 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 18 april 2018 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 5 april 2017 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 24 maart 2016 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 15 april 2015 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 10 april 2014 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 25 april 2013 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 19 april 2012 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 21 april 2011  (PDF)

Notulen Extra Algemene Leden Vergadering 19 mei 2010 (PDF)

Notulen Extra Algemene Leden Vergadering 25 april 2010 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 25 februari 2010 (PDF)

Notulen Algemene Leden Vergadering 5 maart 2009 (PDF)

Jaarrekening

Begroting 2024 met toelichting

Jaarverslag 2023 met goedkeuring kascommissie

Begroting 2023

Realisatie en jaarverslag 2022

Realisatie 2021 en begroting 2022

Jaarverslag 2021-realisatie 2021

Realisatie 2020 en begroting 2021

Realisatie 2019 en begroting 2020

Realisatie 2018 en begroting 2019

Realisatie 2016 en begroting 2018

Jaarcijfers 2017-balans

Realisatie 2016 en begroting 2017

Jaarcijfers 2016-balans

Realisatie 2015 en begroting 2016

Jaarcijfers 2015-balans

Realisatie 2014 en begroting 2015

Balans 2012-2014

Jaarcijfers 2013

Winst en verlies 2013 en budget 2014

Balans 2010-2012

Begroting 2012 en 2013 en resultaten 2012

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein