Communicatie

De werkgroep Communicatie beheert de website en maakt de wijkkrant.

De werkgroepleden zijn:

Eric Derksen
Cees de Kramer
Petra de Kramer-Bakker
Hans de Leeuw

Informatie over kopij aanleveren voor de wijkkrant, kosten om te adverteren e.d. vind je hier.

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein