Home >>  Contact

Contact

Hieronder de contactgegevens van het bestuur van de wijkvereniging, de werkgroepen, welkomstgroep, de oppaslijst, wijkregisseur en de wijkagent.

Voorzitter
Ellis Knegt
bestuur-paasberg-wellenstein@outlook.com

Secretaris
Charlot Sanders
bestuur-paasberg-wellenstein@outlook.com

Penningmeester
Derek Hooyman
penningmeester-paasberg-wellenstein@outlook.com

De secretaris verzorgt de ledenadministratie van de wijkvereniging en de penningmeester het advertentiebeleid voor de wijkkrant. IBAN: NL35INGB0004093469, tnv penningmeester wijkvereniging Paasberg-Wellenstein.

Contributie: 12,50 per jaar.

Algemeen bestuurslid
Dagmar ten Broek
Hans de Leeuw
 

Contactpersoon Buurtpreventie
Marcel van den Berg en Ruud van Toor
E bpv-paasberg-wellenstein@outlook.com

Contactpersoon Sport- en kinderactiviteit
Niels Mekkes
E wijkactiviteitenpw@gmail.com

Contact wijkkrant en website
Cees en Petra de Kramer
Vondellaan 79, 6824 NC Arnhem
T (026) 4455670

Mailadres voor de wijkkrant (kopij, vragen en opmerkingen):
E wijkkrant@paasberg-wellenstein.nl
Klik hier voor vragen over onder meer advertenties

en voor de website:
E info@paasberg-wellenstein.nl

Welkom in de wijk (contact)
Derek Hooyman
penningmeester-paasberg-wellenstein@outlook.com

Oppaslijst
Heeft u een oppas nodig en woonachtig in of in de buurt van onze wijk kijk dan in de wijkkrant die 4x per jaar verschijnt. Daarin staat een oppaslijst. Wil je op deze lijst mail dan je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum naar wijkkrant@paasberg-wellenstein.nl

Uit privacy oogpunt wordt deze lijst niet gepubliceerd in de digitale wijkkrantversies die op de website geplaatst zijn.

Team Leefomgeving Noord-Oost 
Arno van Geel
arno.van.geel@arnhem.nl
026-377 3643

Schuttersbergweg 27
6823 KG Arnhem
088 226 0000088 226 0000

Wijkagent
Joke Bartelink, Eric Hortensius en Nicole Schipper
Werken vanaf het hoofdbureau van de politie aan de Beekstraat 39.
T 0900 8844

Spreekuur: dinsdag 18.00 tot 20.00 uur op de wijkpost in de Geitenkamp (MFC, Bonte Wetering 89)
joke.bartelink@politie.nl of eric.hortensius@politie.nl of nicole.schipper@politie.nl

Contactformulier website politie

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein