Paasbergflat

Op deze pagina informatie over de ontwikkelingen betreffende huisvesting van cliënten van de stichting OnderDak in het voormalige bejaardenhuis De Paasberg aan de Bronbeeklaan 66, de zogenaamde Paasbergflat. Sinds het bekend worden van de onderhuur begin mei 2019 is ernstige onrust ontstaan in de wijk Paasberg-Wellenstein.

Informatie vanuit bestuur Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein

Notulen extra Bestuursvergadering wijkvereniging dd 15 mei 2019

Extra ALV 28 mei 2019 (aankondiging)

Communicatie vanuit bestuur Wijkvereniging over Paasbergflat (15 mei)

Reactie bestuur Wijkvereniging op zorgen Paasbergflat (13 mei)

Flyer wijkbewoners over Paasbergflat (12 mei)

 

Informatie vanuit Stichting Belang Bewoners Rondom Bronbeek 66 (BBRB)

Deze Stichting is op 13 mei 2019 opgericht door een aantal bezorgde bewoners van de wijk Paasberg en opereert in overleg met Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein, maar is volstrekt onafhankelijk.

Profiel en verantwoording Stichting BBRB , Bulletin nr. 4 (21 mei)

Reactie Stichting BBRB op brief van wethouder Vd Zee dd 17 mei jl. , Bulletin nr. 3 (20 mei)

Openingsbericht Stichting BBRB , Bulletin nr. 2 (16 mei)

 

Informatie vanuit Gemeente

Brief College aan gemeenteraad over Paasbergflat: plan Stichting Onderdak is niet in lijn met koers beschermd wonen (23 mei)

Meest gestelde vragen en antwoorden Klantcontactcenter gemeente over zorgen omtrent Paasbergflat (17 mei)

Brief gemeente aan wijkbewoners (17 mei)

Mondelinge vragen door PvdA en CDA aan College B&W over Paasbergflat , bij punt 8 en 9 Rondvraag en mededelingen (15 mei)
Vragen doorgeschoven naar 5 juni, waar de VVD ook vragen voor ingediend heeft.

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein