Wijkprofielen Arnhem en wijkactieplan

Op de website van de gemeente Arnhem staan de recentst bekende gegevens van de wijk Velperweg e.o., waar de Paasberg en Wellenstein onder valt.

Op 12 november 2013 heeft het college van BenW de wijkactieplannen van Arnhem vastgesteld. Het wijkactieplan van Velperweg e.o.  vind je hier en de tussenstand van november 2014.

In 2015 is er een mogelijkheid geweest nieuwe ideeën in te dienen voor het Wijkactieplan 2016-2017. Daar is een aantal voorstellen uit voort gekomen. Klik hier voor een kort verslag en de ideeën uit de wijk Velperweg en omgeving.

Op 25 april 2016 heeft het Bewonersoverleg Velperweg e.o. aan de gemeente Arnhem haar zorgen geuit over de taken en verantwoordelijkheden van het bewonersoverleg. Klik hier om deze brief te lezen.

De artikelen Hoogteverkenningen van Rob Henneman over de watersituatie in onze wijk zijn in de wijkkranten nr 4 van 2014 en nr. 1 van 2015 geplaatst. Hieronder zijn ze in volledige versie digitaal te raadplegen. In deze bijdragen gedetailleerde digitale hoogtebeelden en grondwaterkaarten met een nadere uitleg ervan.

Hoogteverkenningen-I

Hoogteverkenningen-II

 

Perspectiefnota 2016-2019 van de gemeente Arnhem met de voorstellen over de veranderende wijkaanpak (april 2015)

 

Wijkprofielenboek Arnhem 2011 (pdf)

Het door de gemeente in 2011 gepubliceerde wijkprofielenboek bevat overzichten van de stand van zaken in tekst en cijfers van de 24 wijken van Arnhem. Voor Velperweg e.o. ga je naar pagina 25.

Feiten en Cijfers

Samenstelling

Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein