Inloggen
 

Contact

Hieronder de contactgegevens van het bestuur van de wijkvereniging, de werkgroepen, welkomstgroep, de oppaslijst, wijkregisseur en de wijkagent..

 

Bestuur wijkvereniging Paasberg-Wellenstein:

Voorzitter
Ellis Knegt
bestuur-paasberg-wellenstein@outlook.com

Secretaris
Lars Birkholz
T (026) 3216922
bestuur-paasberg-wellenstein@outlook.com

Penningmeester
Kees Haverkate
T (026) 3795997
penningmeester-paasberg-wellenstein@outlook.com

De secretaris verzorgt de ledenadministratie van de wijkvereniging en de penningmeester het advertentiebeleid voor de wijkkrant. IBAN: NL35INGB0004093469, tnv penningmeester wijkvereniging Paasberg-Wellenstein.

Contactpersoon werkgroep Groen/Algemeen bestuurslid
Hennie Mones
Vondellaan 81, 6824 NC Arnhem
T (026) 361 45 89
E h.mones@planet.nl

 

Contactpersoon Buurtpreventie
Alex Boon
E bpv-paasberg-wellenstein@outlook.com

Contactpersoon Sport- en kinderactiviteit
Suzanne Ladestein
E sportenkinderactiviteiten@paasberg-wellenstein.nl

Werkgroep Communicatie
- Contact wijkkrant en website: Cees en Petra de Kramer
Vondellaan 79, 6824 NC Arnhem
T (026) 4455670

Mailadres voor de wijkkrant (kopij, vragen en opmerkingen):
E wijkkrant@paasberg-wellenstein.nl

en voor website:
E info@paasberg-wellenstein.nl

Contactpersoon Wellenstein
Mariet de Kraker
Van Huevenstraat 64, 6824 MP Arnhem
T (026) 323 74 11
E t.kraker@chello.nl

Welkomstgroep
Wellenstein: Onno Walda, Weg naar ’t Lange water 10, 6824 MS Arnhem
T: 06 557447611/ email: onno@waldaimpuls.nl

Paasberg: Judith Mozes, Vondellaan 85, 6824 NC Arnhem
T: (026) 445 72 74/ email: 6824R15@hetnet.nl

Oppaslijst
Heeft u een oppas nodig en woonachtig in of in de buurt van onze wijk bel dan met contactpersoon:
Nienke Pool
Vondellaan 4, 6824 ND Arnhem
T 06 51963414

Team Leefomgeving (Velperweg e.o.)
Tiny Wouters
T 06 15013743
E Tiny.Wouters@arnhem.nl

Wijkagent
Marlies Roozendaal-Lamers
Werkt vanaf het hoofdbureau van de politie aan de Beekstraat 39.
T 0900 8844
Ma. 9.00-12.00 uur spreekuur wijkpost Geitenkamp
marlies.roozendaal-lamers@politie.nl