Home >>  Actueel

Het laatste nieuws

Huidige artikelen

Verslag gesprek van 18 september tussen de eigenaar van de Paasbergflat met omwonenden 

Op 18 september jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van de eigenaar van de Paasbergflat met vertegenwoordigers van verschillende partijen uit de omliggende wijken. Daarbij waren aanwezig de juridisch adviseur van de eigenaar, Paulien Toonen (wijkmanager team leefomgeving) en vertegenwoordigers van de wijkvereniging Paasberg-Wellenstein, van buurtplatformen Geitenkamp, Arnhemse Allee en Monnikenhuizen-Saksen Weimar en van de stichting BBRB, BPV en initiatiefgroep Park Beek op de Paasberg.

De eigenaar staat inmiddels op het standpunt dat Stichting OnderDak (SOD) als huurder niet gewenst is. Omdat SOD een flinke huurachterstand heeft, heeft de eigenaar in juni een kortgeding aangespannen tegen SOD met een verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst. Daarop is op 8 juli SOD vertrokken en heeft onder protest de sleutels ingeleverd. Het huurcontract is formeel nog niet ontbonden. De eigenaar treft voorbereidingen om een bodemprocedure te starten tegen SOD. Ongeacht de uitkomst van het hoger beroep bij de Raad van State, waarvan de zitting op 21 september plaatsvindt, is de eigenaar voornemens door te zetten en SOD buiten de flat te houden.

Het doel is de flat duurzaam te laten bewonen door studenten, starters, alleenstaanden, doorstromers en ouderen. Duurzaam betekent ook een prettige verstandhouding met omwonenden. Er is een zgn ‘aanvraag vooroverleg’ ingediend bij de gemeente met een verzoek tot wijziging van de bestemming ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’. Hierop heeft de gemeente welwillend gereageerd.

Tijdens de bijeenkomst is verzocht om het pand anti-kraak en anti-vandalisme te mogen laten bewonen en hierop is positief gereageerd door de aanwezigen. Hiervoor is een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning ingediend waarin een maximum van 21 appartementen is opgenomen om deze tijdelijk te verhuren. De doelstelling is antikraak bewoning en daarmee achteruitgang van het pand tegen te gaan.

Klik hier voor het hele verslag 

Naschrift: De zitting van de Raad van State van 21 september heeft niet veel extra informatie opgeleverd, de uitspraak is over 6 weken.


Gepubliceerd op: 30-09-2020

Nieuwsarchief

december 2020 (2)
november 2020 (1)
oktober 2020 (3)
september 2020 (9)
augustus 2020 (1)
juli 2020 (2)
juni 2020 (5)
mei 2020 (4)
april 2020 (2)
maart 2020 (9)
februari 2020 (1)
januari 2020 (10)
december 2019 (3)
oktober 2019 (8)
september 2019 (10)
augustus 2019 (2)
juli 2019 (8)
juni 2019 (10)
mei 2019 (26)
april 2019 (7)
maart 2019 (9)
februari 2019 (3)
januari 2019 (4)
december 2018 (4)
november 2018 (7)
oktober 2018 (6)
september 2018 (10)
augustus 2018 (2)
juli 2018 (3)
juni 2018 (3)
mei 2018 (5)
april 2018 (7)
maart 2018 (7)
februari 2018 (2)
januari 2018 (6)
december 2017 (5)
november 2017 (5)
oktober 2017 (5)
september 2017 (4)
augustus 2017 (1)
juli 2017 (3)
juni 2017 (3)
mei 2017 (7)
april 2017 (10)
maart 2017 (7)
februari 2017 (7)
januari 2017 (3)
december 2016 (5)
november 2016 (6)
oktober 2016 (4)
september 2016 (9)
augustus 2016 (1)
juli 2016 (4)
juni 2016 (3)
mei 2016 (8)
april 2016 (10)
maart 2016 (6)
februari 2016 (5)
januari 2016 (5)
december 2015 (10)
november 2015 (4)
oktober 2015 (7)
september 2015 (8)
augustus 2015 (1)
juli 2015 (1)
juni 2015 (8)
mei 2015 (5)
april 2015 (12)
maart 2015 (8)
februari 2015 (4)
januari 2015 (6)
december 2014 (5)
november 2014 (8)
oktober 2014 (6)
september 2014 (4)
augustus 2014 (8)
juli 2014 (2)
juni 2014 (5)
mei 2014 (10)
april 2014 (7)
maart 2014 (10)
februari 2014 (6)
januari 2014 (5)
december 2013 (5)
november 2013 (8)
oktober 2013 (4)
september 2013 (12)
augustus 2013 (4)
juli 2013 (2)
juni 2013 (8)
mei 2013 (8)
april 2013 (4)
maart 2013 (9)
februari 2013 (12)
januari 2013 (4)
december 2012 (4)
november 2012 (5)
oktober 2012 (7)
september 2012 (6)
juni 2012 (2)
mei 2012 (7)
april 2012 (7)
maart 2012 (11)
februari 2012 (3)
januari 2012 (8)
december 2011 (3)
november 2011 (7)
oktober 2011 (7)
september 2011 (8)
augustus 2011 (2)
juli 2011 (3)
juni 2011 (5)
mei 2011 (4)
april 2011 (10)
maart 2011 (6)
februari 2011 (1)
januari 2011 (4)
december 2010 (6)
november 2010 (5)
oktober 2010 (4)
september 2010 (2)
augustus 2010 (1)
juli 2010 (7)
juni 2010 (5)
mei 2010 (13)
april 2010 (3)
maart 2010 (3)
Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein