Home >>  Actueel

Het laatste nieuws

Huidige artikelen

Arnhem moet net als de rest van Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Vorig jaar heeft de Arnhemse gemeenteraad  een wijkgerichte aanpak vastgesteld voor deze energietransitie. Daarbij werken we toe naar een Transitievisie Warmte, waarover de gemeenteraad eind 2021 beslist. In deze visie wordt per wijk aangegeven wanneer de wijk van het aardgas af gaat en voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan, welk alternatief voor aardgas geschikt is. Vooruitlopend daarop hebben we onderzoek gedaan naar het meest aannemelijke alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten per wijk/buurt. 

Deze warmteverkenning heeft onder andere geleid tot een voorlopige inschatting van kansrijke wijken/buurten die voor 2030 van het aardgas af zouden kunnen en overige wijken/buurten die na 2030 aan de beurt zijn, zie dit overzicht. In de kansrijke wijken/buurten waar we mogelijkheden zien om voor 2030 van het aardgas af te gaan willen we dit graag verder onderzoeken samen met de bewoners.

Een wijk/buurt zien wij als kansrijk als:

·         er een alternatieve warmtebron is;

·         veel huizen en gebouwen in de wijk een hoog energielabel hebben, waardoor de overstap makkelijker en goedkoper is;

·         en/of omdat we een slimme combinatie kunnen maken met andere plannen in de wijk of buurt, bijvoorbeeld vervanging van het riool.

Wat betekent dit voor uw wijk?

In de bijlage ziet u welke wijken voorlopig als kansrijk zijn aangemerkt om voor 2030 van het aardgas af te gaan. In deze wijken gaan we samen met bewoners, woningcorporaties en andere partijen de mogelijkheden verder onderzoeken en waar de kans reëel lijkt, een uitvoeringsplan maken. In sommige wijken zijn we daar al mee gestart. Voor de overige wijken is de eerste inschatting dat deze tussen 2030 en 2050 van het aardgas af gaan, uitgezonderd de woningen die al van het aardgas af zijn, zoals bijvoorbeeld in Schuytgraaf. Dit betekent niet dat tot die tijd niets gebeurt. In de periode september 2020 - mei 2021 gaan we in alle Arnhemse wijken in gesprek met bewoners en ondernemers over energie besparen en opwekken van duurzame energie. De uitkomsten van deze gesprekken nemen we mee bij de uitwerking van de Transitievisie Warmte.

Wat betekent dit voor bewoners?

Uiteindelijk is het idee dat we in heel Nederland, en dus ook in de Arnhemse wijken, andere energiebronnen gaan gebruiken. Koken en ons huis verwarmen doen we dan niet langer met aardgas.  In de wijkgerichte aanpak van Arnhem staan betaalbaarheid, betrouwbaarheid en zekerheid voor de eindgebruiker voorop. Wat de overstap precies inhoudt, hoe bewoners mee kunnen doen en wat daarvoor nodig is, kan per wijk verschillen en wordt in de loop van de tijd duidelijk, als de plannen verder uitgewerkt worden.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op via  Shehnaaz.Kasiem@arnhem.nl of 026-3773682. Meer informatie per wijk vindt u ook op www.arnhemaan.nl/voorbeelden.

Met vriendelijke groet,

Ursula J.W. van Wandelen

Ontwikkelmanager energietransitie

Wijkenergieverhaal Velperweg e.o


Gepubliceerd op: 14-06-2020

Nieuwsarchief

juli 2020 (2)
juni 2020 (5)
mei 2020 (4)
april 2020 (2)
maart 2020 (9)
februari 2020 (1)
januari 2020 (10)
december 2019 (3)
oktober 2019 (8)
september 2019 (10)
augustus 2019 (2)
juli 2019 (8)
juni 2019 (10)
mei 2019 (26)
april 2019 (7)
maart 2019 (9)
februari 2019 (3)
januari 2019 (4)
december 2018 (4)
november 2018 (7)
oktober 2018 (6)
september 2018 (10)
augustus 2018 (2)
juli 2018 (3)
juni 2018 (3)
mei 2018 (5)
april 2018 (7)
maart 2018 (7)
februari 2018 (2)
januari 2018 (6)
december 2017 (5)
november 2017 (5)
oktober 2017 (5)
september 2017 (4)
augustus 2017 (1)
juli 2017 (3)
juni 2017 (3)
mei 2017 (7)
april 2017 (10)
maart 2017 (7)
februari 2017 (7)
januari 2017 (3)
december 2016 (5)
november 2016 (6)
oktober 2016 (4)
september 2016 (9)
augustus 2016 (1)
juli 2016 (4)
juni 2016 (3)
mei 2016 (8)
april 2016 (10)
maart 2016 (6)
februari 2016 (5)
januari 2016 (5)
december 2015 (10)
november 2015 (4)
oktober 2015 (7)
september 2015 (8)
augustus 2015 (1)
juli 2015 (1)
juni 2015 (8)
mei 2015 (5)
april 2015 (12)
maart 2015 (8)
februari 2015 (4)
januari 2015 (6)
december 2014 (5)
november 2014 (8)
oktober 2014 (6)
september 2014 (4)
augustus 2014 (8)
juli 2014 (2)
juni 2014 (5)
mei 2014 (10)
april 2014 (7)
maart 2014 (10)
februari 2014 (6)
januari 2014 (5)
december 2013 (5)
november 2013 (8)
oktober 2013 (4)
september 2013 (12)
augustus 2013 (4)
juli 2013 (2)
juni 2013 (8)
mei 2013 (8)
april 2013 (4)
maart 2013 (9)
februari 2013 (12)
januari 2013 (4)
december 2012 (4)
november 2012 (5)
oktober 2012 (7)
september 2012 (6)
juni 2012 (2)
mei 2012 (7)
april 2012 (7)
maart 2012 (11)
februari 2012 (3)
januari 2012 (8)
december 2011 (3)
november 2011 (7)
oktober 2011 (7)
september 2011 (8)
augustus 2011 (2)
juli 2011 (3)
juni 2011 (5)
mei 2011 (4)
april 2011 (10)
maart 2011 (6)
februari 2011 (1)
januari 2011 (4)
december 2010 (6)
november 2010 (5)
oktober 2010 (4)
september 2010 (2)
augustus 2010 (1)
juli 2010 (7)
juni 2010 (5)
mei 2010 (13)
april 2010 (3)
maart 2010 (3)
Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein