Home >>  Actueel

Het laatste nieuws

Huidige artikelen

Donderdag 23 januari: Wijkgesprek / -bijeenkomst Herijking Welzijn Arnhem - Wijk Noord-Oost

Op dit moment wordt in het welzijnsveld veel en goed werk verzet voor en met de inwoners van Arnhem. Dat gebeurt vaak door vrijwilligers, ondersteund door verschillende organisaties  De veelheid aan activiteiten en initiatieven en ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om een herijking van de welzijnsopdracht door de gemeente Arnhem. Met deze herijking wil de gemeente twee ambities realiseren:

1. Arnhemmers kunnen (blijven) meedoen in hun eigen stad;
2. Welzijnsvoorzieningen dragen bij aan het voorkomen en beperken van een beroep op zorg en ondersteuning.

Het is van belang dat het toekomstige Arnhemse welzijnswerk goed aansluit op wat de vele initiatieven in de stad en op wat de inwoners van Arnhem nodig hebben en belangrijk vinden. Daarom betrekken wij de inwoners en verschillende organisatoren van initiatieven bij de herijking. Dit doen wij door per wijk een gesprek te organiseren.

Wij willen u uitnodigen om in de Wijk Noord-Oost met ons in gesprek te gaan over de toekomst van het welzijnswerk.

Het gesprek vindt plaats op donderdag 23 januari 2020 van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur.
Locatie: Arnhem, Clubhuis Korfbalvereniging Oost-Arnhem, Van Maerlantstraat 2.

De volgende vragen staan centraal tijdens het gesprek:

1. Wat vindt u belangrijk, waar zou het welzijnswerk zich in de toekomst vooral op moeten richten?

2. Wat zou volgens u behouden moeten blijven en wat zou volgens u moeten veranderen?

3. Wat is ervoor nodig om de gewenste verandering te realiseren en wat zouden u en andere inwoners en organisaties daaraan zelf kunnen bijdragen?

Met uw inbreng geeft u richting aan de nieuwe welzijnsopdracht en bouwt u mee aan een sterke sociale basis in Arnhem.

Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn en kijken uit naar een interessant gesprek.

Wilt u ons laten weten of u komt? Bij voorkeur uiterlijk woensdag 8 januari 2020.

Opgeven kan via: bestuur-paasberg-wellenstein@outlook.com. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen bij het wijkgesprek.

Wijkteam Noord-Oost

 


Gepubliceerd op: 04-01-2020

Nieuwsarchief

juli 2020 (1)
juni 2020 (5)
mei 2020 (4)
april 2020 (2)
maart 2020 (9)
februari 2020 (1)
januari 2020 (10)
december 2019 (3)
oktober 2019 (8)
september 2019 (10)
augustus 2019 (2)
juli 2019 (8)
juni 2019 (10)
mei 2019 (26)
april 2019 (7)
maart 2019 (9)
februari 2019 (3)
januari 2019 (4)
december 2018 (4)
november 2018 (7)
oktober 2018 (6)
september 2018 (10)
augustus 2018 (2)
juli 2018 (3)
juni 2018 (3)
mei 2018 (5)
april 2018 (7)
maart 2018 (7)
februari 2018 (2)
januari 2018 (6)
december 2017 (5)
november 2017 (5)
oktober 2017 (5)
september 2017 (4)
augustus 2017 (1)
juli 2017 (3)
juni 2017 (3)
mei 2017 (7)
april 2017 (10)
maart 2017 (7)
februari 2017 (7)
januari 2017 (3)
december 2016 (5)
november 2016 (6)
oktober 2016 (4)
september 2016 (9)
augustus 2016 (1)
juli 2016 (4)
juni 2016 (3)
mei 2016 (8)
april 2016 (10)
maart 2016 (6)
februari 2016 (5)
januari 2016 (5)
december 2015 (10)
november 2015 (4)
oktober 2015 (7)
september 2015 (8)
augustus 2015 (1)
juli 2015 (1)
juni 2015 (8)
mei 2015 (5)
april 2015 (12)
maart 2015 (8)
februari 2015 (4)
januari 2015 (6)
december 2014 (5)
november 2014 (8)
oktober 2014 (6)
september 2014 (4)
augustus 2014 (8)
juli 2014 (2)
juni 2014 (5)
mei 2014 (10)
april 2014 (7)
maart 2014 (10)
februari 2014 (6)
januari 2014 (5)
december 2013 (5)
november 2013 (8)
oktober 2013 (4)
september 2013 (12)
augustus 2013 (4)
juli 2013 (2)
juni 2013 (8)
mei 2013 (8)
april 2013 (4)
maart 2013 (9)
februari 2013 (12)
januari 2013 (4)
december 2012 (4)
november 2012 (5)
oktober 2012 (7)
september 2012 (6)
juni 2012 (2)
mei 2012 (7)
april 2012 (7)
maart 2012 (11)
februari 2012 (3)
januari 2012 (8)
december 2011 (3)
november 2011 (7)
oktober 2011 (7)
september 2011 (8)
augustus 2011 (2)
juli 2011 (3)
juni 2011 (5)
mei 2011 (4)
april 2011 (10)
maart 2011 (6)
februari 2011 (1)
januari 2011 (4)
december 2010 (6)
november 2010 (5)
oktober 2010 (4)
september 2010 (2)
augustus 2010 (1)
juli 2010 (7)
juni 2010 (5)
mei 2010 (13)
april 2010 (3)
maart 2010 (3)
Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein