Home >>  Actueel

Het laatste nieuws

Huidige artikelen

Bericht van de Gemeente

De stand van zaken betreffende Bronbeeklaan 66 voor verschillende onderwerpen:

Eigenaar en plan
Tussen de eigenaar en de gemeente hebben in de zomer een aantal gesprekken plaatsgevonden. Dit om de eigenaar aan te geven welke mogelijkheden er zijn om invulling aan de locatie te geven. Daarbij heeft de gemeente benadrukt dat het belangrijk is om contact met de wijk te zoeken. Het plan zoals de eigenaar dat nu heeft besproken met de gemeente wijkt niet dusdanig af van het eerder ingediende plan dat de gemeente op dit moment geen reden ziet om de bestemming naar "wonen" te verruimen. Afgelopen maand is er ook overleg geweest tussen de eigenaar en de wijkplatforms. Ook hieruit bleek dat het nieuwe plan dat de eigenaar presenteerde voor de locatie niet gewijzigd is ten opzichte van het oude plan. Met de eigenaar blijft de gemeente in gesprek.

Bouwteam
In het pand verbleef een groep buitenlandse werknemers, die de verbouwingen aan het uitvoeren waren. De Odra (Omgevingsdienst Regio Arnhem) heeft de eigenaar verzocht de groep buitenlandse werknemers elders te huisvesten omdat bewoning niet toegestaan is. De eigenaar heeft aangegeven dat ze eind van deze week (week 41, 7-11 oktober) uit het pand gaan. De Odra gaat volgende week controleren of dit gebeurd is.

Demonstratie
Het onderwerp leeft nog steeds. Een groep bewoners zag aanleiding om maandagavond 7 oktober een demonstratie te houden om aandacht te vragen voor de situatie. De demonstratie werd georganiseerd door dhr. Kusters. Er is een artikel over verschenen in de Gelderlander.

Juridische procedure
De juridische procedure gaat als volgt verder. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie geeft de bezwaarmaker (Stichting Onderdak) de kans om zijn bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorzitting. In deze zitting licht een ambtenaar het standpunt van het gemeentebestuur toe. Ook eventuele andere belanghebbenden krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven. Namens de belangengroep is destijds  een verzoek om handhaving ingediend. Zij worden, als derde-belanghebbende zoals dat heet, uitgenodigd voor de hoorzitting. De hoorzitting is openbaar.

Eventuele toehoorders krijgen niet de mogelijkheid om iets te zeggen/ in te brengen. De datum van de zitting is nog niet bekend. Naar inschatting eind oktober, eventueel begin november.

Na de hoorzitting werkt de commissie haar advies uit. Het gemeentebestuur betrekt dit advies bij zijn besluit over het bezwaarschrift. Tegen het besluit over het bezwaarschrift kan Stichting Onderdak nog in beroep gaan bij de rechtbank.

Herinspectie en cliëntenstop Stichting Onderdak
Bij Stichting Onderdak wordt dit najaar een herinspectie uitgevoerd naar de kwaliteit van zorg. Dit naar aanleiding van de verbeteringen die ze hebben doorgevoerd na het inspectierapport van de IGJ/VGGM van juli 2019. Tijdens de herinspectie wordt getoetst in hoeverre de verbeteringen zijn doorgevoerd en of de kwaliteit nu op orde is. Tot de uitkomst van de herinspectie worden er vanuit de gemeenten in de regio geen nieuwe inwoners in zorg geplaatst bij Stichting Onderdak. Dit staat los van de bestaande cliëntenstop voor de locatie Bronbeeklaan 66.


Gepubliceerd op: 08-10-2019

Nieuwsarchief

mei 2020 (5)
april 2020 (2)
maart 2020 (10)
februari 2020 (1)
januari 2020 (10)
december 2019 (3)
oktober 2019 (8)
september 2019 (10)
augustus 2019 (2)
juli 2019 (8)
juni 2019 (10)
mei 2019 (26)
april 2019 (7)
maart 2019 (9)
februari 2019 (3)
januari 2019 (4)
december 2018 (4)
november 2018 (7)
oktober 2018 (6)
september 2018 (10)
augustus 2018 (2)
juli 2018 (3)
juni 2018 (3)
mei 2018 (5)
april 2018 (7)
maart 2018 (7)
februari 2018 (2)
januari 2018 (6)
december 2017 (5)
november 2017 (5)
oktober 2017 (5)
september 2017 (4)
augustus 2017 (1)
juli 2017 (3)
juni 2017 (3)
mei 2017 (7)
april 2017 (10)
maart 2017 (7)
februari 2017 (7)
januari 2017 (3)
december 2016 (5)
november 2016 (6)
oktober 2016 (4)
september 2016 (9)
augustus 2016 (1)
juli 2016 (4)
juni 2016 (3)
mei 2016 (8)
april 2016 (10)
maart 2016 (6)
februari 2016 (5)
januari 2016 (5)
december 2015 (10)
november 2015 (4)
oktober 2015 (7)
september 2015 (8)
augustus 2015 (1)
juli 2015 (1)
juni 2015 (8)
mei 2015 (5)
april 2015 (12)
maart 2015 (8)
februari 2015 (4)
januari 2015 (6)
december 2014 (5)
november 2014 (8)
oktober 2014 (6)
september 2014 (4)
augustus 2014 (8)
juli 2014 (2)
juni 2014 (5)
mei 2014 (10)
april 2014 (7)
maart 2014 (10)
februari 2014 (6)
januari 2014 (5)
december 2013 (5)
november 2013 (8)
oktober 2013 (4)
september 2013 (12)
augustus 2013 (4)
juli 2013 (2)
juni 2013 (8)
mei 2013 (8)
april 2013 (4)
maart 2013 (9)
februari 2013 (12)
januari 2013 (4)
december 2012 (4)
november 2012 (5)
oktober 2012 (7)
september 2012 (6)
juni 2012 (2)
mei 2012 (7)
april 2012 (7)
maart 2012 (11)
februari 2012 (3)
januari 2012 (8)
december 2011 (3)
november 2011 (7)
oktober 2011 (7)
september 2011 (8)
augustus 2011 (2)
juli 2011 (3)
juni 2011 (5)
mei 2011 (4)
april 2011 (10)
maart 2011 (6)
februari 2011 (1)
januari 2011 (4)
december 2010 (6)
november 2010 (5)
oktober 2010 (4)
september 2010 (2)
augustus 2010 (1)
juli 2010 (7)
juni 2010 (5)
mei 2010 (13)
april 2010 (3)
maart 2010 (3)
Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein